ספרי רגיל במבוק

הרכב מיוחד של ריח במבוק בשילוב צמחי מזרח הרחוק