ספרי רגיל אשכולית

שילוב מעניין של אשכולית בשילוב וניל ושמפנייה